Faceți căutări pe acest blog

marți, 16 noiembrie 2010

NOTA RECTIFICATIVA PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA

Descarca aici

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 “ Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

Titlul proiectului: "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

Contract nr. : POSDRU/96/6.2/S/61237

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„Investeşte în oameni!"

Nr inregistrare 74/16.11.2010

NOTA RECTIFICATIVA PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA (EXPERT CONTABIL)

COD CPV: 79211000-6 Rev. 2

Din cauza unor greseli de tehnoredactare, in documentatia pentru ofertanti privind achizitia de servicii de expertiza contabila, publicata pe site-ul achizitorului www.politicisociale.ro, au aparut inadvertente in ceea ce priveste data limita de depunere a ofertelor, astfel:

1.La pct. 1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire, Termen limită de depunere a ofertelor este data de 22.11.2010, ora 12:00

La pct. 5.5. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar), Data limi până la care se depun ofertele: 19.11.2010 , ora 10.00

Termen/data limita de depunere a ofertelor de catre ofertanti este data de 22.11.2010, ora 12.00

2. La pct. 5.5. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar) Menţiunea „A nu se deschide înainte de data de 23.11.2010, ora 12.00” se va lua in calcul data si ora prezentate in calendarul procedurii de atribuire, respectiv 23.11.2010, ora 10.00

Persoana de contact: Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.