Faceți căutări pe acest blog

luni, 15 noiembrie 2010

NOTA DE CLARIFICARE nr. 1 Achiziţie: servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta

Descarca aici

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”

Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237

NR. 58/ 15.11.2010

NOTA DE CLARIFICARE nr. 1

Denumirea contractului de achiziţie: servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile

Cod CPV: 79315000-5 (Rev. 2).

Cererea de clarificare/Intrebarea

Raspuns

Avem rugamintea de a ne transmite valoarea contractului (bugetul alocat proiectului) pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, in domenii precum: noi forme si conditii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele vulnerabile".

Bugetul maxim aferent procedurii este de66.000 (saizecisisasemii) lei fara TVA.