Faceți căutări pe acest blog

joi, 4 noiembrie 2010

ACHIZITIE EXPERT TEHNIC EVALUATOR

ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE informeaza ca pentru implementarea proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand numarul de identificare a contractului POSDRU/96/6.2/S/61237, "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, contracteaza un expert tehnic evaluator autorizat in conditiile legii.

Tipul contractului: Contract de servicii de expertiza tehnica – evaluare.

Obiectul contractului il reprezinta verificarea de catre expert a pretului de achizitie al imobilului situat in Str. Gazelei nr. 27, Sector 4, Bucuresti, si incadrarea acestuia in valoarea de piata.

Codul de clasificare CPV: 71319000-7 Rev. 2 (servicii de expertiza evaluare).

Valoarea totala a contractului: 1.500 lei fara TVA. Pretul va fi exprimat in lei si va ramane ferm pe toata durata contractului. Contractul se inscrie intr-un proiect cofinantat din fonduri externe nerambursabile.

Tipul procedurii: achizitie directa utilizand procedura de cercetare a pietei – studiu de piata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Expertul evaluator poate sa:

- fie orice persoana fizica sau juridica inscrisa membru ANEVAR, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al ANEVER pe anul 2010.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare:

-copie carnet de membru ANEVAR vizat pentru anul 2010 sau certificat emis de ANEVAR, valabil la incheierii contractului

- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ANEVAR,

- certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice sau declaratie pe propria raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul se stat

Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 05.11.2010.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 09.11.2010, ora 10:00.

Pentru informatii suplimentare Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email: ips.romania@gmail.com .

Persoana de contact:

Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.

ANUNT ACHIZITIE EXPERT TEHNIC EVALUATOR - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE EXPERT EVALUATOR - descarca aici